Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Een filterloze, performante en onderhoudsvriendelijke olieafscheider, daar moest kraan-en hijsspecialist Sarens niet lang over twijfelen
Wolvertem

Wat was de opdracht?

Kraan- en hijsspecialist Sarens in Wolvertem is al jaar en dag een referentie op het vlak van kraanverhuur, zwaar hijswerk en engineered transport. In het kader van de behandeling van hemelwater hebben Sarens, Aloca en ACO naar de beste oplossing gezocht om de bedrijfssite te behandelen tegen het lozen van vervuild water belast met koolwaterstoffen (KWS), olie en benzine, minerale oliën.

Wat werd er voorgesteld?

“Er werd gekozen om op 6 strategische plaatsen de betonnen filterloze Oleosmart afscheiders te plaatsen. Die zijn een grote meerwaarde op plaatsen waar veel zwevende stoffen, slib of andere verontreinigingen aanwezig zijn die eventueel op de filter kunnen afzetten”, aldus ing. Rony Verbuyst van ACO.

“Aansluitend heeft Aloca de uitvoeringsplannen gemaakt”, vertelt Aloca-zaakvoerder Kurt Francken. “De keuze voor de producten van ACO lag voor ons voor de hand. In 2021 waren wij één van de grootste afnemers van KWS-installaties van ACO en al sinds 2009 installeren we de producten van ACO.


Voordelen van Oleosmart

“Voornamelijk op plaatsen waar veel zwevende stoffen, slib of andere verontreinigingen aanwezig zijn die eventueel op de filter kunnen afzetten heeft dit type afscheider zijn meerwaarde”, verduidelijkt Rony Verbuyst de keuze voor Oleosmart. “Het is een betonnen filterloze olieafscheider die volledig Klasse 1 gecertifieerd is volgens de geldende NBN EN 858-norm. Dit betekent dat ze dezelfde performantie hebben als coalescentieafscheiders, met het extra voordeel dat er geen filter aanwezig is. De installatie is dus onderhoudsvriendelijk en kostenbesparend.”

“Verder is Oleosmart ook getest op reële debieten op een testbank waardoor we de vereiste performantie kunnen garanderen. Meer nog, we weten dat dit type afscheider minder onderhevig is aan fluctuaties bij de stortbuien dan een klassieke afscheider. Tenslotte is Oleosmart ook voorzien van een inwendige coating, wat de circulariteit ten goede komt. Er zal dus geen olie of dergelijke in de betonwand infiltreren. Bij Sarens werd Oleosmart zowel in de ronde als rechthoekige uitvoering geplaatst.”


Ideale oplossing

Het is niet de eerste Oleosmart die bij Sarens geplaatst werd. Rony Verbuyst: “In 2014 werd al een Oleosmart geïnstalleerd en dankzij de prima resultaten lag de keuze dan ook voor de hand. Op de site zijn er heel wat fijn stof, minerale oliën en vetten die afgevoerd zullen worden naar de olieafscheiders en in totaal zal zo’n 300 l/s extra behandeld worden. Het merendeel van dit hemelwater zou in het oppervlaktewater terechtkomen waardoor onze voorkeur dus uitging naar een systeem met volledige behandeling, zonder bypass. Omwille van de zware kranen die al op de site staan opgesteld, bleken onze betonnen kuipen, die steeds SLW60 gekeurd zijn, de ideale oplossing.”

Aco Oleosmart-c Olieafscheider Sarens Wolvertem-10

“Voornamelijk op plaatsen waar veel zwevende stoffen, slib of andere verontreinigingen aanwezig zijn die eventueel op de filter kunnen afzetten heeft dit type afscheider zijn meerwaarde”

Rony Verbuyst, Project Manager bij ACO


We blikken terug

Aloca-zaakvoerder Kurt Francken: “De grootste uitdaging in dit project was het stabiel uitvoeren van de graafwerken, bemoeilijkt omwille van grondwaterverlaging, en het manipuleren van het gewicht van de afscheiders. De hijswerken van Sarens zelf kwamen hierbij uiteraard goed van pas. Het project is volledig gelopen zoals gepland.”

Het plaatsen van de afscheiders verliep bijzonder vlot. “Het moet gezegd dat de samenwerking met Aloca en Sarens zeer goed verloopt. We gaan geregeld ter plaatse om eventuele vragen te beantwoorden. Het aansluiten en testen van de oliedetectiesystemen is de volgende fase, die ook door ons zal opgevolgd worden. ACO werd van in het begin van het project betrokken bij de bespreking van de verschillende knelpunten. Uiteraard durft een project tijdens de voorbereidende fases wel eens te veranderen. Dat was met dit project niet anders en ook dan kunnen we ons zeer flexibel en oplossingsgericht opstellen”, besluit Rony Verbuyst.

Andere interessante projecten