Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Ons bedrijf
ACO. we care for water

Water

Water is de bron van alle leven en van een wereld vol uitersten: droogte vs. overstromingen, waterplezier vs. waterellende, … De klimaatverandering zal de contrasten nog uitvergroten en ze in frequentie doen toenemen. Een efficiënt waterbeheer dringt zich op. De ACO productconcepten worden ontworpen met oog voor eenvoud in voorschrijving, plaatsing en gebruik. De modernste materialen, die het meest geschikt zijn voor de specifieke toepassing, worden aangewend, alles in conformiteit met de hoogste Europese en Duitse normen. Functionele waarden zoals : efficiëntie, duurzaamheid, veiligheid, berijdbaarheid en onderhoudsvriendelijkheid staan voorop. Discretie en design vullen deze functionele waarden aan. De visie van ACO luidt: ‘Op maat water beheren in en rondom gebouwen, met de nodige kennis en service, voor en na verkoop‘. ACO is internationale marktleider en is de enige fabrikant die in België totaaloplossingen voor waterbeheer aanreikt.

ACO. we care for water

Wereldwijd leiden de totaaloplossingen van de Duitse ACO Groep water in goede banen. Van de eerste druppel die op de oppervlakte valt tot het grootste, berekende debiet, alles wordt gecontroleerd opgevangen en in de gewenste richting gestuurd. [COLLECT]
Is het regenwater verontreinigd of wordt er proceswater opgevangen? Vetten, oliën en slibdeeltjes worden eruit gehaald, omdat het milieu ons dierbaar is. [CLEAN]
Het water wordt gestockeerd in buffer- of infiltratiebekkens om overstromingen in lager gelegen gebieden tegen te gaan. [HOLD]
Uiteindelijk wordt het water gedimensioneerd afgevoerd in de ondergrond, naar de riolering, een rivier of een natuurlijk wachtbekken. [RELEASE]

De systeemketen symboliseert onze knowhow en groepeert producten die een totaaloplossing bieden voor efficiënt waterbeheer. De kennis komt zo in rechte lijn tot bij de architect, ingenieur, aannemer en bouwheer.