Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Klimaatbewust leven Infiltratie Infiltration Line ACO H & G

Infiltreren, ga slim en milieubewuster om met je regenwater

Kunnen we kanaliseren naar open beekjes in de tuin?

Dat kan. Let wel dat deze oplossing voornamelijk van toepassing is bij grote tuinen. Let ook op gevaar bij kleine spelende kinderen.

Welke buffercapaciteit is nodig bij de Infiltration line?

Bekijk bij de capaciteitsbepaling hoeveel vierkante meter verharde oppervlakte dient te worden afgewaterd en/of hoe groot het aan te sluiten dakoppervlak van het (bij)gebouw is. Het is ook belangrijk te weten of je in een gebied woont met kleigrond of zandgrond. De ACO bodemtest helpt je hierbij, al kan je best een beroep doen op een professionele firma gespecialiseerd in geotechniek. Mogelijk komt zo’n firma al bij jou langs om bodemstalen te nemen voor funderingsadvies, zeker bij nieuwbouw.

Andere interessante artikels

ACO Bodemtest

  1. Graaf een gat van minstens 80 cm diep op de plaats waar je de infiltratievoorziening wil plaatsen.
  2. Je giet er water in (30 cm) en je houdt dit peil gedurende 30 minuten aan om de grond enigszins te verzadigen.
  3. Meet vervolgens hoeveel centimeter het water zakt in 4 minuten.
  4. Als er geen verschil te zien is, wacht je 3 uur en dan meet je opnieuw.
  5. Hoeveel centimeter is het water gedaald?
  6. Bepaal nu het bodemtype aan de hand van deze tabel.
Bodemtypena 4 min. na 180 min.
Zand> 25 cm
Slibzand3 - 23 cm
Lichte klei> 11 cm
Klei1 - 10 cm
Opgelet: Is het waterniveau na de 3 uur-regel nog geen 1,5 cm gezakt ? Infiltratie is dan niet mogelijk!

27-12-2018