Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

16-02-2024

SWOT op de toekomst: de visie van Nico De Broyer

In een interview met Exterio Magazine deelt Nico De Broyer, General Manager bij ACO, zijn visie op de toekomst. We krijgen een diepgaand inzicht op de ontwikkelingen binnen de groensector.

Wat is volgens jou de grootste uitdaging voor de groensector? En hoe moeten we daar best op antwoorden?

Nico: “De klimaatverandering is natuurlijk een grote uitdaging voor de sector omdat zij deze kan helpen tegengaan. Het vraagt wel een hele aanpassing en een nieuwe mindset. Routines moeten worden doorbroken en nieuwe expertise moet worden ontwikkeld. De veranderende weersomstandigheden hebben al een impact op de natuur: insecten emigreren en bloeitijden verschuiven. In de steden laat de hittestress zich steeds meer voelen en neerslagpieken brengen wateroverlast en andere problemen met zich mee. Het vergroenen van de infrastructuur en het aanleggen van de juiste afwateringsoplossingen kan hier tegengewicht bieden. De noodzakelijke verdere vergroening brengt zeker ook veel opportuniteiten voor de sector met zich mee.

“Daarnaast zijn er veranderingen nodig op vlak van mobiliteit en landschap. We moeten steden en dorpen maximaal ontharden zodat de natuur weer meer plaats krijgt. De vergroening zal op meetings niet meer het laatste agendapunt zijn, maar een element dat van bij het begin wordt opgenomen in de plannen. De coronaperiode heeft ervoor gezorgd dat de waardering voor groen is toegenomen. Men beseft dat het meer is dan een vorm van decoratie. Dat groen geen kostenpost is, maar echt iets oplevert.”

In welke technologie of innovatie zie je een grote opportuniteit? Waarom?

Nico: “In technologieën die ervoor zorgen dat niet alleen regenwater, maar ook vervuild water weer zuiver wordt zodat we het kunnen hergebruiken of aan de natuur kunnen teruggeven.

Naast technieken voor waterbehandeling, biedt ook verdere digitalisatie groeimogelijkheden. “Momenteel ontwikkelt ACO Group onder de noemer ‘we care for trees’ slimme irrigatieoplossingen om meer groen in stedelijke omgevingen mogelijk te maken. Automatische irrigatie met sensortechnologie zorgt ervoor dat de stadsbomen ondanks de droogte en hitte toch kunnen groeien. De sensor meet en verschaft continu gegevens over bodemvocht, waterniveau, temperatuur, luchtdruk, vochtigheid en andere relevante factoren. Dankzij de automatische irrigatie krijgen de stadsbomen toch een grote kruin en ontwikkelen de wortels zich zelfs in de moeilijkste omgeving op een optimale manier.”


"Momenteel ontwikkelt ACO Group onder de noemer ‘we care for trees’ slimme irrigatieoplossingen om meer groen in stedelijke omgevingen mogelijk te maken."


Hoe denk je in 1 tot 3 woorden over:

  • Klimaatvriendelijke tuin: “bijzonder belangrijk”
  • Outdoor living: “genieten”
  • AI: “behoedzaam inzetten”
  • Waterbeheer: “collect, clean, hold, reuse”
  • Ruimtereizen: “noodzakelijk voor ontwikkeling”

Op welke speerpunten zet jouw bedrijf momenteel vooral in? Wat wil je daarmee bereiken?

Nico: “Wij willen vooral ons steentje bijdragen aan het slimme beheer van regenwater.
Zo benaderen wij watervraagstukken bij voorkeur vanuit een integrale ketenbenadering, waarbij optimale functionaliteit, milieu en duurzaamheid centraal staan. Hiervoor biedt ACO met haar “Collect - Clean - Hold - Reuse WaterCycle” cruciale elementen voor een optimale afwatering.

Regenwater is kostbaar en onmisbaar. Het kan soms verwoestend zijn, maar het is tegelijk van vitaal belang en het verdient onze zorg. Ook het reinigen en hergebruik van water blijft hoog op onze agenda staan.”

“Naar producten toe ontwikkelen we momenteel afvoergoten uit duurzame materialen die waterdicht zijn en ook op esthetisch vlak een meerwaarde bieden. Daarmee willen we steden en gemeenten helpen bij het leefbaar en mooi maken van de publieke ruimte.”

Daarnaast beschikken wij over een breed assortiment in waterbehandeling zoals olie- en vetafscheiders. Onze laatste telg is de granulaatafscheider, een afscheider die microplastics tegenhoudt. Op die manier helpen we plasticvervuiling bij de bron aan te pakken.”


" Het stilvallen van de woningmarkt zal zeker ook een impact op de groensector hebben. "


Wat zal volgens jou de economische dynamiek zijn in 2024? (verwachtingen op vlak van inflatie, recessie, koopkracht, opdrachten in de bouwsector)

Nico: “Particulieren investeerden tijdens de pandemie massaal in hun tuin, maar na die periode zagen we een terugval. De investeringen waren achter de rug en het budget ging weer naar andere zaken zoals reizen of restaurantbezoekjes. In de openbare ruimte blijven de investeringen wel op peil nu men het belang van groen en waterbeheer meer erkent. Dit biedt zeker kansen, al is het afwachten wat het verkiezingsjaar 2024 brengt.”

“Het stilvallen van de woningmarkt zal zeker ook een impact op de groensector hebben. De hoge rentevoeten, gestegen materiaalprijzen en het personeelstekort waar veel bedrijven mee kampen zetten een rem op de bouw- en renovatiemarkt. Bovendien versterken de huidige geopolitieke gebeurtenissen de reeds onzekere marktsituatie. Het is dus moeilijk om juiste voorspellingen te doen. Een sterk politiek bestuur is zeker nodig om de investeringen te doen in vergroening en duurzaamheid, maar ik blijf alvast hoopvol naar de toekomst kijken.”