Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

15-02-2023

Is een alarmsysteem verplicht bij een KWS-afscheider?
#kleghetuit

Het is een “ja, maar” antwoord.
Het gebeurt wel dat er KWS-afscheiders verkocht worden zonder alarmsysteem, naar mijn mening iets te vaak. Ik zou alvast nooit een KWS-afscheider voorstellen zonder alarmsysteem, dat lijkt me een ontzettend slecht plan.

Wat zegt de Europese norm?

Volgens de Europese norm : NBN EN 858 (paragraaf 6.5.4 uit de NBN EN 858-1: 2002) is het zo dat elke KWS-afscheider verplicht dient uitgerust te worden met een alarmsysteem.
Hier komt de ‘maar’ … als de KWS-afscheider niet beschikt over een alarmsysteem, dan kan deze alsnog gebruikt worden indien deze door de lokale autoriteiten goedgekeurd wordt. Die goedkeuring zal uiteraard enkel mogelijk zijn wanneer de afscheider de minimale dekselverhoging t.o.v. het lozingspunt respecteert (cfr. NBN EN 858-2 par. 5.6). Dit om zeker te vermijden dat er koolwaterstoffen via het deksel uit de afscheider zouden treden.

Soit, het is gewoon geen goed idee om een KWS-afscheider te plaatsen zonder alarmsysteem. Hoe onderhoud je trouwens die afscheider dan zonder alarmsysteem ? Dat lijkt me gewoon onmogelijk.

Er zijn trouwens zeer duidelijke regels en wettelijke normen omtrent het onderhoud van koolwaterstofafscheiders. Volgens de NBN EN 858-2 moet je onmiddellijk reageren bij een probleemsituatie, dien je een 6-maandelijkse zelfinspectie te doen door gekwalificeerd personeel én moet je de installatie om de 5 jaar volledig reinigen en ledigen.


"Ik zou alvast nooit een KWS-afscheider voorstellen zonder alarmsysteem, dat lijkt me een ontzettend slecht plan."


Christian Dawance - Product Manager ACO


Christian

Product Manager voor een breed gamma bij ACO. Vragen over afscheiders, deksels, buffering- en infiltratiesysteem en pompinstallaties beantwoordt hij met plezier.

Heb jij een vraag? Stel ze gerust!

ACO Procurat Sensors Kws Afscheiders

Welke sondes zijn er beschikbaar?

Bij ACO voorzien we standaard 2 sondes ongeacht de plaats waar de KWS-afscheider zich bevindt. De olie-detectiesonde (1) geeft alarm bij verzadiging van de afscheider of wanneer er een abnormale lage waterstand is (bvb als de afscheider na een lediging niet opnieuw werd opgevuld). De hoogwater niveausonde (2) verwittigt bijvoorbeeld wanneer de filtermatten sterk vervuild zijn, of wanneer de vlotter afgesloten is of zelfs bij terugstuwing van de riolering.

Je kan ook altijd een 3de sonde plaatsen : de slib- detectiesonde (3), deze sonde detecteert slib via een verschil in geleidbaarheid van het slib en van het water.