Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

Debietregelaars voor een gecontroleerde regenwaterafvoer
ACO Q-brake Vortex en Regulator

Debietregelaars helpen het regenwater uit bufferbekkens gecontroleerd af te voeren

Frequentere regenbuien en hevige stormen vereisen een andere aanpak in het beheer van het resulterende oppervlaktewater. Als regenwater niet aan de bron kan worden geïnfiltreerd, moet het tijdelijk worden opgeslagen en gecontroleerd worden afgevoerd.

Om de afvoer van regenwater uit (buffer-) retentiebekkens te beperken, worden debietregelaars gebruikt. Deze debietbeperkende elementen reduceren het debiet tot een gelijkmatiger niveau in de ontvangende riolen of waterlopen.


Debietbegrenzers kunnen in of achter een bufferbekken worden geplaatst

Voor het beheersen van neerslagwater uit regenwater retentiebekkens of ondergrondse opslagtanks worden voor of achter de constructie debietbegrenzers ingezet. Afhankelijk van de specifieke eisen, hoogteverschillen en opgelegde beperkende afvoerdebieten kunnen diverse regelsystemen worden geïmplementeerd. Hierdoor kan de hoeveelheid neerslagwater worden aangepast aan de inlaatcondities.

Bij plaatsing achter het bufferbekken

 • Bij plaatsing in een toezichtskamer achter een buffer- of retentiebekken
 • Regelt de waterstroom naar waterlopen of rioolnetwerken
 • Met vortex mechanisme gebaseerd op het principe van wervelstromen
 • Onderhoudsvriendelijk
Naar het product

Bij plaatsing in het bufferbekken

ACO Regulator
Debietregelaar

 • Voor plaatsing in een open of gesloten betonnen buffer- of retentiebekken
 • Regelt de waterstroom naar olieafscheiders
 • Dankzij 2 vlotters wordt enkel het water aan de oppervlakte afgeroomd
 • Afmetingen aangepast in functie van het retentiebekken
Naar het product

ACO Q-Brake Vortex debietregelaar

bij plaatsing na het bufferbekken

Q-Brake Producteigenschappen

Kenmerken

 • Regelt de waterstroom naar waterlopen of rioolnetwerken
 • Biedt voorspelbare regelprestaties en wordt automatisch geactiveerd
 • Vermindert het risico op verstopping en onderhoud
 • Eenvoudige installatie
 • Geschikt voor montage in ronde of vierkante toezichtsputten
 • Uit roestvrij staal -> duurzaam en corrosiebestendig
 • Individueel configureerbaar aan specifieke prestatiebehoeften

Onderhoudsvriendelijk dankzij grote instroomopening, bypassklep en noodontgrendelingssysteem

De ACO Q-Brake Vortex debietregelaar heeft een grotere instroomopening dan traditionele debietregel-mechanismes waardoor het systeem beter bestand is tegen verstoppingen. De afwezigheid van mechanische onderdelen vermindert bovendien de onderhoudsvereisten. De bypassklep en het noodafvoersysteem maken externe toegang tot de ACO Q-Brake Vortex-regelaar vanaf het oppervlak mogelijk. Zodat je de bovenkant van het systeem onafhankelijk kunt reinigen terwijl je de inlaat volledig omzeilt.

Het noodontgrendelingssysteem wordt geactiveerd door aan een staalkabel te trekken die aan het bypassluik is bevestigd. Het bypass-systeem sluit automatisch wanneer de kabel wordt losgelaten.

Kleinere toezichtskamer vereist

Het draaikolk mechanisme dat wordt gegenereerd in de ACO Q-Brake Vortex-debietregelaar biedt superieure hydraulische prestaties in vergelijking met traditionele stroomregelsystemen.

De ACO Q-Brake Vortex-debietregelaar maakt hogere volumestromen mogelijk bij een lagere waterkolomdruk, waardoor de eisen aan het bufferbekken worden verminderd en de kosten worden verlaagd.

Meer informatie over de werking vind je hier >>

Prestatiecurve van de ACO Q-Brake debietregelaar vergeleken met die van een conventionele debietbegrenzer
Bij gebruik van andere ACO-producten kan de ACO Q-Brake Vortex-stroomregelaar een volledig geïntegreerd regenwatercontrolesysteem aanvullen:
Voorbeeld Opstelling Met Stormbrixx En Q Brake

Hoe werkt de Vortex debietregelaar?

De werking van de vortex-debietregelaar is gebaseerd op het principe van wervelstromen, waardoor debietregeling mogelijk is zonder het gebruik van mechanische onderdelen.

De ACO Q-Brake Vortex debietregelaar gebruikt de druk van de waterkolom boven het lozingspunt om een ​​"vortex" te creëren binnen de structuur van het apparaat.

Een integraal onderdeel van de ACO Q-Brake Vortex-stroomregelaar is een bypassklep die bij verstopping kan worden geopend, zodat de toezichtskamer kan worden geledigd. Een roestvrij stalen kabel die aan deze noodontlastklep is bevestigd, wordt geplaatst onder het deksel om zodoende de bypass te activeren.

Wanneer het waterniveau in de toezichtskamer daalt, kan de debietregelaar worden gereinigd.

Elke ACO Q-Brake Vortex-debietregelaar is vervaardigd uit AISI 304 roestvrij staal en individueel geconfigureerd om aan specifieke prestatiecriteria te voldoen. Alle verbindingen zijn gelast met een continue las met maximale sterkte.

Q-Brake Principe

ACO Regenruckhaltebecken Mit Regulator V02

Laat verontreinigd regenwater zonder turbulentie naar een koolwaterstofafscheider stromen

Als de hoeveelheid afvalwater die naar het bufferbekken stroomt groter is dan die afgevoerd door de debietregelaar, wordt het water tijdelijk opgeslagen in het bufferbekken.

Regulator-debietregelaars moeten worden ingesteld op een vaste waarde die is berekend bij het ontwerpen van het retentiebekken.

Aangezien het afvalwater dat van het retentie- of bufferbekken wordt afgenomen soms olieverontreinigd is, zijn ze uitermate geschikt voor plaatsing vóór een olieafscheider.

Door afroming aan de oppervlakte wordt er geen slib opgevangen en amper turbulentie stroming gecreëerd. Turbulente stromingen zijn nefast voor de efficiënte werking van koolwaterstofafscheiders.

Bij dergelijke olieafscheiders wordt deze waarde bepaald door het ontwerp en moet deze ongeveer de helft van de nominale grootte van de te installeren afscheider zijn.

De sedimentatie van bezinkbare stoffen vindt reeds plaats in de slibopvangruimte van retentiebekkens. Deze moet worden geplaatst in het inlaatgebied van het desbetreffende buffer- of retentiebekken.

Als alternatief kan de Regulator ook halverwege de hoogte van het bekken worden geïnstalleerd. De ruimte onder de regelaar dient dan als slibopvangruimte. Weet wel dat dit de tijdelijke opslagcapaciteit van het systeem vermindert.


Debietregelaars als onderdeel van een integraal regenwaterbeheer