Browser niet ondersteund

Je gebruikt een oude browser die wij niet meer ondersteunen. Overweeg het gebruik van een moderne webbrowser zoals Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox voor de beste website-ervaring.

ACO Pro Amfibieëntunnels en ecotunnels #kleghetuit Expert Dries

09-01-2024

Zijn amfibieëntunnels of ecotunnels nu echt zo zinvol?
#kleghetuit

Bij paddenoverzetacties worden padden en andere amfibieën opgevangen in ingegraven emmers en worden deze dan door vrijwilligers naar de overkant van de straat gebracht. Je ziet echter ook dat er meer en meer amfibieëntunnels gebruikt worden. Maar zijn deze zinvol?

Zolang ze goed en op de juiste plaatst zijn aangelegd, zijn ze zeker zinvol.

En de “juiste plaatsen” dat zijn wegen die migratieroutes van amfibieën doorkruisen. In het vroege voorjaar, als de temperatuur zo’n 7°bedraagt hebben egels en amfibieën zoals kikkers, padden, salamanders de neiging te migreren tussen hun voortplantings- en leefgebieden. Deze trektocht waarbij ze drukke wegen oversteken, is voor die dieren vooral een dodentocht, waarbij een aanzienlijk aantal het niet overleefd. Maar daarnaast is er ook een risico voor auto’s die de overstekende dieren proberen te ontwijken.

Voor de verkeersveiligheid en de bescherming van de diersoorten is zo’n tunnel aanleggen absoluut zinvol.

Maar let op, het succes van zo’n tunnels hangt natuurlijk af van een aantal factoren.

1. De locatie van de ecotunnels

Natuurlijk plaats je deze strategisch in de buurt van waterpoelen waar ze zich voortplanten. Je weet ook welke specifieke amfibieënsoorten aanwezig zijn en kent hun natuurlijke migratieroutes, zoals bekende trekpaden of oversteekpunten. Natuurpunt kan hier altijd in adviseren.

2. Ontwerp van de tunnels

Kies een geschikte tunnel die past bij de soorten amfibieën in het gebied. De tunnel moet groot maar toch zo kort mogelijk zijn, en de juiste omgevingscondities bieden.
Het materiaal waarvan de tunnel is gemaakt mag niet zuur zijn en geen vocht uit de dieren onttrekken. De temperatuur in de tunnel moet zo dicht mogelijk bij de omgevingstemperatuur komen. Metaal wordt best vermeden, het zou het oriëntatie vermogen van de dieren verstoren. Daarom gebruiken we bij ACO polyesterbeton.

Gebruik zeker ook geen standaard afwateringskanaal als tunnelelement. Zo komt er immers teveel water in de tunnel en het rooster laat teveel licht en geluid van overrijdend verkeer door.

Wat is een amfibieëntunnel?

Amfibietunnels of fauna-ecoducten om het met een heel mooi woord te zeggen zijn speciaal ontworpen tunnels die worden aangelegd onder wegen om die dieren een veilige doorgang te bieden tijdens hun migratie. Dit helpt niet alleen de populaties van amfibieën te behouden, maar het draagt ook bij aan het behoud van de biodiversiteit in een bepaald gebied.

Aco Pro Systeemoverzicht

Andere interessante artikels