Producten > Buitenomgeving, wegenbouw en publieke parkings > Olie-afscheiders > Toebehoren
  TOEBEHOREN
Uitrusting koolwaterstofafscheiders  
  Opzetstukken
 Diverse opzetstukken en nivelleringsringen zijn ter beschikking, respectievelijk voor gebruik net boven het afscheidersbekken en net onder het deksel.
Zij dienen om de minimale aansluitdiepte 'maat T' van de KWS-afscheider aan te passen aan de reële aansluitdiepte van de toevoerbuis.

  Alarmsystemen Securat


Het plaatsen van een waarschuwingssysteem wordt steeds aangeraden en is bij bepaalde inbouwsituaties zelfs verplicht: "De plaatsing ervan is verplicht bij specifieke inbouw wanneer de laagst gelegen afvoergoot of -kolk hoger ligt dan het deksel van de KWS-afscheider" (uitreksel EN 858-2 punt 5.). De waarschuwingssystemen moeten in ieder geval voldoen aan de EX-beschermingsklasse 'ZONE 0'. 

 Alarmsysteem Securat 2001

Dit standaard alarmsysteem is uitgerust met 2 detectiesonden.

Een eerste capacitieve olie-detectiesonde detecteert het verschil in densiteit en waarschuwt als de installatie met koolwaterstoffen verzadigd geraakt.

Een bijkomende hoogwater-niveausonde geeft een signaal als er een abnormaal hoogwaterpeil is.
Dit kan een aanwijzing zijn dat de filtermatten sterk vervuild zijn en dus gereinigd dienen te worden. Het kan zelfs aantonen dat de automatische vlotterafsluiter de uitlaat heeft afgesloten.

 Alarmsysteem Securat 2001 Plus

Dit alarmsysteem is uitgerust met 3 detectiesonden en een SMS-functie.
Stroomvoorziening 230 VAC.

Een eerste capacitieve olie-detectiesonde detecteert het verschil in densiteit en waarschuwt als de installatie met koolwaterstoffen verzadigd geraakt.

Een bijkomende hoogwater-niveausonde geeft een signaal als er een abnormaal hoogwaterpeil is.

Een derde slib-detectiesonde geeft aan wanneer de slibvangruimte verzadigd is.

 Alarmsysteem Securat 2001 Plus B

Dit alarmsysteem is uitgerust met 3 detectiesonden en een SMS-functie. Stroomvoorziening 12-30 VDC met batterijen.

Een eerste capacitieve olie-detectiesonde detecteert het verschil in densiteit en waarschuwt als de installatie met koolwaterstoffen verzadigd geraakt.

Een bijkomende hoogwater-niveausonde geeft een signaal als er een abnormaal hoogwaterpeil is.

Een derde slib-detectiesonde geeft aan wanneer de slibvangruimte verzadigd is.


 Alarmsysteem Securat 2001 Plus Solar

Dit alarmsysteem is uitgerust met 3 detectiesonden en een SMS-functie.  Stroomvoorziening 12-30 VDC aan de hand van een zonnepaneel.

Een eerste capacitieve olie-detectiesonde detecteert het verschil in densiteit en waarschuwt als de installatie met koolwaterstoffen verzadigd geraakt.

Een bijkomende hoogwater-niveausonde geeft een signaal als er een abnormaal hoogwaterpeil is.

Een derde slib-detectiesonde geeft aan wanneer de slibvangruimte verzadigd is.


  Kabeldoorvoerelementen
 De APLEX kabeldoorvoeren worden gebruikt voor de waterdichte doorvoer van 3 kabels (1 per detectiesonde: olie, hoogwater en slib).
Te plaatsen in een kernboring Ø 50 mm.
De APLEX kabeldoorvoeren bestaan uit 2 flenzen die een rubberen koolwaterstof- bestendige afdichting samenpersen.
Ze zijn getest voor een waterdichtheid tot 0,5 bar (5 m waterkolom).

  Monsternamepompen

 Volgens de norm EN 858 punt 5.7 dient er aan de uitloop van een KWS-afscheider een monstername-inrichting te worden voorzien.

Wij bieden u de manuele monsternamepomp aan.

  Monsternameschachten

 Diverse monsternameschachten uit beton en/of kunststof zijn beschikbaar voor aansluiting op de grotere installaties.

Ze hebben een geïntegreerd verval van 30 of 160 mm om een representatief staal te kunnen nemen.

De opbouw met opzetstukken gebeurt op dezelfde manier als bij de (betonnen) afscheiders. Ze kunnen afgedekt worden met een deksel belastingsklasse D 400 kN.

  Afzuiginrichtingen voor lichte vloeistoffen
 Afzuiginrichtingen voor het verwijderen van de lichte vloeistoffen.
Bij verzadiging van de afscheider kunnen de koolwaterstoffen via de ondergedompelde opvangtrechter afgezogen worden.

  Afzuiginrichtingen voor slib
 Afzuiginrichtingen voor het verwijderen van het slib en de totale inhoud van de afscheidingsinstallatie.

[ Home | Producten | Service | Contact | Ons bedrijf | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO Passavant NV
 
Digitaal alarmsysteem
Voor de architect
Download hier:
Lastenboekteksten
Technische tekeningen
Inbouwvoorschriften