Producten > Buitenomgeving, wegenbouw en publieke parkings > Buffering en infiltratie > Stormbrixx
  STORMBRIXX
Buffering en infiltratie van regenwater! 
Stormbrixx Stormbrixx Stormbrixx

Voor regenwaterbuffering en -infiltratie zijn kunststof kratsystemen tegenwoordig een breed geaccepteerde methode. Infiltratiekratten en bufferingskratten voorkomen dat een grote watermassa op korte termijn afvloeit naar de riolering van het nabijgelegen wooncentrum. Overstromingen zouden anders het gevolg zijn, daar deze initieel hiervoor niet gedimensioneerd werd.
ACO heeft een inventaris gemaakt van de meest toegepaste kratten van bekende leveranciers. We hebben zeer kritisch geëvalueerd om uiteindelijk te komen tot een sterk technisch verbeterd en meer CO2 neutraal eindproduct. ACO Stormbrixx is dus geen schaamteloze kopie van andere systemen. Het is een nieuw ontwerp/concept waarbij goed geluisterd werd naar de wensen van opdrachtgevers!

Stormbrixx Stormbrixx Stormbrixx

Qua vormgeving bestaat het Stormbrixx systeem uit slechts één basiselement van gerecycleerd polypropyleen (PP). Diverse elementen worden op een unieke manier gemonteerd om te komen tot een unit op maat van het project.De opbouwvariaties zijn vrijwel ongelimiteerd en men bekomt steeds één geheel,geen samenstelling van vele losse kratten. Dankzij de unieke constructie van de ACO Stormbrixx heeft ACO een netto open ruimte weten te creëren van 95%. De omtrek van een unit kan met topdeksels en zijpanelen worden afgewerkt. Ze geven zijdelingse steun en voorkomen dat het grondpakket de unit kan binnendringen.

Stormbrixx

Het grote voordeel van de ACO Stormbrixx is de gepatenteerde* ‘Brick-bonding’ verbindingstechniek. De figuur hierboven toont het principe, waarbij de basiselementen (met elk acht zuilen) als bouwstenen kruiselings op elkaar geplaatst worden (steen-/kruisverband). Een ongeëvenaard stabiele unitstructuur is het resultaat. De basiselementen hebben eenmakkelijk hanteerbaar gewicht en klikken eenvoudig in elkaar, zonder gebruik van enig gereedschap. (* patent aangemeld)
Als deze ‘Brick-bonding’ niet toegepast wordt, aldus geen kruiselingse opbouw, of een infiltratieveld in meerdere lagen gelegd wordt, kunnen de afzonderlijke deelunits op een conventionele manier verbonden worden met behulp van koppelstukken. Extra accessoires zijn beschikbaar, zoals aansluitstukken voor leidingwerk en ont- en beluchting, koppelstukken, geotextiel en geomembranen. Evenals een controleschacht van 600 x 600 mm voor inspectie en onderhoud.

Stormbrixx Stormbrixx Stormbrixx

ACO neemt haar verantwoordelijkheid als het gaat om het milieu en heeft in 2011 als eerste leverancier van afwateringssystemen trede 3 bereikt op de CO2 ladder. ACO heeft de ambitie om hiermee door te gaan en zo spoedig mogelijk de hoogst mogelijke trede (trede 5) te behalen op de CO2 ladder. Dergelijke duurzaamheidsambities betekenen voor ACO ook dat bij nieuwe productontwikkelingen reeds bestaande oplossingen niet schaamteloos gekopiëerd worden. Er wordt zeer kritisch gekeken naar waar deze technisch verbeterd en meer CO2 neutraal kunnen worden. Voor de Stormbrixx heeft ACO daarom een inventaris gemaakt van de meest toegepaste kratten van bekende leveranciers en gekeken waar vooruitgang valt te behalen voor het milieu.

De 4 belangrijkste conclusies!
Alle bekende merken infiltratiekratten hebben opmerkelijke overeenkomsten:
1 Tijdens transport vervoeren de vrachtwagens meer dan 95% lucht!
2 Elke krat heeft zijwanden, ongeacht de positie in het krattenpakket.
3 Koppelstukken zijn steeds nodig.
4 Speciale inspectietunnels (aangepaste kratten) zijn noodzakelijk. Ze bieden bovendien slechts beperkte inspectie- en reinigingsmogelijkheden door de aanwezigheid van de vele (tunnel)wanden!

ACO biedt een betere oplossing!

Stormbrixx Stormbrixx

Vereenvoudigde verwerking en logistiek
Door het nestbare ontwerp van de Stormbrixx vereenvoudigt ACO de levering, de logistieke handelingen op de bouwplaats en de installatie van het krattenpakket. Hierdoor verplaatsen we 95% minder lucht.

Dit betekent:
- Minder opslagruimte.
- Minder transport, tot circa factor 4 minder!
- Minder handelingen op de bouwplaats (vrachtwagens te lossen, verplaatsingen tot in de bouwput, ...).

Stormbrixx Stormbrixx Stormbrixx

Brick-bonding, stevige structuuropbouw zonder koppelstukken
Voor het koppelen van ACO Stormbrixx elementen in een éénlagige opbouw (zie afbeelding hiernaast) zijn er geen extra hulpstukken nodig. De kratten worden volgens het ACO ‘Brick-bonding’ principe met elkaar verbonden tot één robuust geheel. De meeste conventionele systemen hebben aparte koppelstukjes nodig om de individuele kratten met elkaar te verbinden. Naast de extra montagekost vraagt dit extra materiaal en energie.

Stormbrixx Stormbrixx Stormbrixx

Geen overbodige zijwanden
ACO Stormbrixx is standaard uitgevoerd zonder zijwanden, omdat deze alleen maar nodig zijn aan de buitenzijde van een infiltra­tieveld. Conventionele kratten verbruiken dus onnodig veel kunststof doordat iedere individuele krat voorzien is van zijwanden. Dit kost extra materiaal en energie en betekent, bij naast elkaar liggende kratten, twee onnodige wanden, die ook nog eens sterk belemmerend werken bij inspectie en onderhoud.

Stormbrixx Stormbrixx Stormbrixx

Inspectie- en onderhoudsvriendelijk
ACO Stormbrixx heeft geen speciale elementen nodig om de bufferings- en infiltratie-unit inspecteerbaar en toegankelijk voor onderhoud te maken, omdat:
- Ieder ACO Stormbrixx element voorzien is van vlakke ‘rijbanen’ in alle richtingen voor camera-inspectie en reiniging.
- Tussenwanden ontbreken, zodat het hele infiltratieveld zelfs al vanuit één punt/ toegang te bereiken is.
Conventionele systemen gebruiken speciale inspectie-elementen die apart geproduceerd moeten worden. Bij sommige systemen is extra materiaal nodig. Dit kost veel energie, tijd en materiaal, allemaal zaken die niet bevorderlijk zijn als het gaat om de uitstoot van CO2.


  Voordelen

Nieuw ontwerp/concept van infiltratiekratten en bufferingskratten.

Vereenvoudigde verwerking en logistiek.

Brick-bonding, stevige structuuropbouw zonder koppelstukken.

Geen overbodige zijwanden.

Inspectie- en onderhoudsvriendelijk.


[ Home | Producten | Service | Contact | Ons bedrijf | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO Passavant NV
 
ACO Drain Stormbrixx
In beeld
Oppervlaktewater bufferen rond de Leeuwenheuvel van Waterloo
Documentatie
ACO Drain Stormbrixx:

Bekijken

Downloaden
Voor de architect
Download hier:
Lastenboekteksten
Meer informatie vindt u op deze website (Engels)