Ons bedrijf > In beeld > Oppervlaktewater bufferen rond de Leeuwenheuvel van Waterloo

 OPPERVLAKTEWATER BUFFEREN ROND DE LEEUWENHEUVEL VAN WATERLOO

'Stormbrixx bufferingsbekken'
ACO Stormbrixx Waterloo

De klimaatverandering heeft een invloed op de regenintensiteit. Overstromingen moeten voorkomen worden door de piekdebieten aan te pakken die de riolering gaan overbelasten. Verharde terreinen worden bijgevolg steeds vaker uitgerust met systemen die het oppervlaktewater gaan opvangen en bufferen. Het regenwater wordt vervolgens gedimensioneerd in de riolering geloosd of gaat lokaal in de ondergrond infiltreren. Bouwvergunningen krijgen alleen nog een positief advies mits het voorleggen van een efficiënt waterbeheer. We nemen u mee naar een mooie case aan de voet van de Leeuw van Waterloo, waar bijna 200 jaar terug Napoleon Bonaparte werd verslagen.

Regenwater bepaalde het lot van Napoleon

De gemeente Waterloo ligt 20 km ten zuiden van Brussel. Op 18 juni 1815 werd Napoleon Bonaparte er defintief verslagen tijdens ‘De slag bij Waterloo’, aanzien als één van de belangrijkste veldslagen ooit. In 1814 was Napoleon verbannen naar het eiland Elba. Hij ontsnapte in 1815 en wilde zijn keizerrijk snel heroveren. De 17de juni was een dag waarop het vrijwel voortdurend regende, de nacht erop regende het nog altijd. De zeer drassige grond maakte het verslepen van de artillerie zeer moeilijk en verminderde het effect van het bombardement. De kanonkogels stuiterden niet zoals op harde grond en scherven werden geabsorbeerd. Regenwater bepaalde mee zijn lot ...

Waterloo vandaag

Regenwater mag vandaag geen spelbreker meer worden, want men wil van de terreinen rondom de Leeuwenheuvel een echte toeristische trekpleister maken. In 2015 moet het totale project klaar zijn om de tweehonderdste verjaardag van de slag in de verf te zetten. Men hoopt hiermee het jaarlijks aantal bezoekers op te drijven van 300.000 naar 500.000. De site is beschermd, het Panorama, gebouwd in 1912, en het museum anno 1857 blijven bestaan. De infrastructuur wordt gemoderniseerd en uitgebreid met horeca-faciliteiten. Een nieuwe verharde parking voor een 800-tal wagens en bussen is in aanleg. Onder de parking zit een bufferingstank van meer dan 1000 m³ die het oppervlaktewater van de parking zal opvangen. Het water wordt aldus gebufferd en nadien vertraagd afgevoerd naar de riolering van de naastliggende R0, de grote ringweg rond Brussel. De vertraagde afvoer zorgt ervoor dat de riolering niet zal komen te verzadigen, wat zou leiden tot wateroverlast op de autoweg.
 
Stormbrixx Stormbrixx
Stormbrixx

‘Brick-bonding’ stapt af van het eigenlijke krat-principe

Het systeem van bufferingskratten dat werd toegepast is de Stormbrixx. De eerste lettergreep verwijst naar het Engelstalige (en Nederlandstalige) woord ‘Storm’, letterlijk te vertalen als een ‘hevige verstoring in de lucht die veel regen, wind en donder met zich meebrengt’. Het tweede deel van de naam verwijst naar het Engelse ‘brick-bonding’. De stormbrixx kan immers in een uniek steen-/kruisverband geplaatst worden. De ‘brick-bonding’-technologie, waar ACO een patent voor aangevraagd heeft, brengt bufferingskratten en infiltratiekratten van een nieuwe generatie met tal van stevige voordelen. Transport en handling worden vereenvoudigd en aldus minder duur. Er kan op één dag al snel 300 m³ Stormbrixx geplaatst worden. De stevige structuuropbouw maakt het systeem duurzaam en geschikt voor zware verkeersbelasting, de oppervlakte boven het ingebouwde bekken is aldus perfect berijdbaar. Daar men dankzij ‘brick-bonding’ afstapt van het eigenlijke krat-principe, waarbij kratten naast mekaar gezet worden, krijgt men één open bekken met een netto open ruimte van 95%. Door het ontbreken van binnenwanden is het complete bekken via een beperkt aantal inspectie-aansluitingen zeer vlot toegankelijk voor onderhoud en camera-inspectie.

Stormbrixx Stormbrixx
Stormbrixx

Waarom buffering en geen infiltratie?

In Waterloo koos men voor buffering en niet voor infiltratie. De ondergrond bestaat er uit dichte, ondoordringbare kleigrond. Het bekken, dat heel snel verzadigd zou raken bij een afvoer via infiltratie, werd aldus vloeistofdicht ‘gesealed’ door een gespecialiseerde firma. Volgens een berekend aantal liter per seconde wordt het behandeld en gebufferd water in de riolering van de autoweg geloosd. Hier komt het dan in contact met het vervuild water van de autoweg, elders wordt het opnieuw gezuiverd en van zware metalen ontdaan. Vanuit milieu-overwegingen was er geen obstakel om voor infiltratie te kiezen, want het oppervlaktewater van de parking gaat eerst door een Oleopass olie-afscheider. Vuildeeltjes en koolwaterstoffen, komend van de diesel, bezine en olie die wagens verliezen, worden uit het water gehaald in conformiteit met de Europese norm. Bij parkings is een afscheider sowieso verplicht, maar hier zorgt de afscheider er ook voor dat het binnenwerk van het bekken niet nodeloos vervuild wordt. Het bekken vraagt bijgevolg minder onderhoud. Wel dient vermeld te worden dat een eventuele keuze voor lokale infiltratie een ander type afscheider zou gevraagd hebben. De norm vraagt dan terecht ook een systeem dat de zware metalen uit het water haalt. Elk project is dus uniek en vraagt een benadering op maat. Modern waterbeheer omsluit totaaloplossingen die, met respect voor het milieu, de strijd met de natuurkrachten aangaan.

Totaaloplossingen

Naast het Stormbrixx bufferingsbekken en de Oleopass afscheider leverde de firma ACO ook nog grasdallen, afvoergoten en tegeldeksels voor de duurzame inkleuring van dit project.

ACO is internationaal marktleider en is, via dochterfiliaal ACO Passavant NV, de enige fabrikant in België die totaaloplossingen voor waterbeheer aanreikt. Ze doet dit vanuit de systeemketen [COLLECT] [CLEAN] [HOLD] [RELEASE].


[ Home | Producten | Service | Contact | Ons bedrijf | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO Passavant NV
 
Gebruikte producten
 Stormbrixx

 Oleopass