Producten > Industrie-, utiliteitsbouw en openbare gebouwen > Vetafscheiders > Vrijstaande uitvoeringen met gescheiden afvoer van slib en vet > Lipator

  LIPATOR®

Selectief te ledigen vetafscheider  

De traditionele vetafscheidingsinstallaties werken volgens het principe van ‘volledige lediging’. De inhoud wordt volledig opgezogen in een ledigingswagen.

Het kan echter nog op een andere manier. Met de Lipator®‚ en de geautomatiseerde versie Lipatomat®‚ worden de zware bestanddelen en de vetten afgevoerd in gescheiden opvangvaten. Dit houdt in dat ledigingswagens overbodig zijn en dat er minder water verbruikt wordt. Het systeem vraagt wel een regelmatige lediging van de vaten. Hier spreken we van ‘selectieve lediging’.

Met de Lipator® bieden wij een vetafscheider waarbij de vetten en de zware bestanddelen continu uit de afscheidingsruimte worden afgeleid naar 2 aparte opvangvaten van telkens 60 liter. Hierdoor is er qua volume minder afval te verwerken, want de afscheider dient niet volledig geledigd te worden.
Een bijkomend voordeel is dat het verbruik van zuiver water drastisch beperkt wordt. Stelselmatig de vaten ledigen is wel de boodschap.

 Werkingsprincipe Lipator®

Het vethoudende afvalwater loopt via de toevoer met vrij verval in de afscheider. De slibvanger is ingebouwd in de afscheider en bevindt zich onder de vetverzamelruimte. De vetafscheidingsinstallatie werkt volgens het volkomen natuurkundige principe van de zwaartekracht (verschil in dichtheid): zware deeltjes in het afvalwater zinken naar de bodem, lichte stoffen zoals dierlijke oliën en vetten stijgen in de afscheidingsinstallatie naar boven. Door de conische uitvoering van het onderste en bovenste gedeelte van de afscheider hopen het slib (onderaan) en het vet (bovenaan) zich op in een zo klein mogelijke ruimte. Met een zekere regelmaat wordt de betreffende kogelkraan manueel geopend. Door het heersende drukverschil in de behuizing worden het vet en het slib (niet tegelijkertijd) via hun respectievelijke afvoerleiding in het verzamelvat geperst. Het verwarmingselement in het bovenste gedeelte van de afscheider houdt het vet vloeibaar. Een roerwerk met speciaal aangebrachte afstrijkers, dat langzaam onafgebroken draait, voorkomt dat het slib of het vet aankoekt tegen de binnenwanden van de afscheider. Het gereinigde afvalwater loopt via de afvoer van de afscheider met vrij verval in de afvoerleiding. Het grootste gedeelte van het totale volume (ca. 90 %) blijft achter in de afscheider. Daardoor wordt fors bespaard op de afvalverwerkingskosten.
Om de volle verzamelvaten te vervangen door lege, is geen bedrijfsonderbreking noodzakelijk. Ze kunnen met een kleine transportwagen worden vervoerd, een ledigingswagen is overbodig. De afscheidingsinstallatie is permanent bedrijfsklaar.

Een afscheidingsinstallatie met een afvoer die lager ligt dan het terugstuwpeil dient aangesloten te worden op een hevelinstallatie. In industriële toepassingen dient de hevelinstallatie te worden voorzien van twee pompen. Wij raden aan voldoende ruimte te voorzien rondom de installatie voor inspecties en bediening.

Voor de eerste inbedrijfstelling moet de afscheidingsinstallatie met water worden gevuld tot het overloopt in de afvoer. Dan is de afscheidingsinstallatie klaar voor gebruik.

  Voordelen
Vermindering van de afvalhoeveelheden door ecologische vetrecycling. 90% van de kuipinhoud wordt niet verwijderd, waardoor de kosten inzake afvalverwerking en waterverbruik duidelijk gereduceerd worden.
De vetten en bezinkende stoffen worden afzonderlijk afgevoerd.
Vet kan zich niet afzetten in het bekken, er is een constante doorstroming.
Lediging zonder onderbreking van de keukenactiviteiten / ledigingswagen is niet nodig.
De vetafscheider blijft gesloten tijdens de lediging, er is dus geen reukhinder.
Makkelijk binnen te brengen en te monteren dankzij gesegmenteerde opbouw.

[ Home | Producten | Service | Contact | Ons bedrijf | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO Passavant NV
 
Werking Lipator-Lipatomat
In beeld
De grootkeuken van het OLV Ziekenhuis van Aalst
Voor de architecten
Download hier:
Lastenboekteksten
Technische tekeningen