Service > Declaration of Performance (DOP)
Declaration of Performance (DOP)
.
Op 01/07/2013 werd de Europese verordening nr. 305/2011 voor het verhandelen van bouwproducten van kracht. Deze verordening voorziet in een prestatieverklaring (‘Declaration of Performance’, hierna DOP) die moet worden opgesteld voor bouwproducten die onder een Europese geharmoniseerde norm vallen of in overeenstemming zijn met een Europese technische beoordeling.

De DOP dient aldus vanaf 1/07/2013 te worden voorzien bij de producten die op de markt worden gebracht, lees geproduceerd vanaf deze datum. Voor de meeste ACO producten geldt dat ze onder de nieuwe Europese verordening vallen.

Gelieve hieronder een overzicht te willen vinden van de meest courante producten welke bedoeld zijn en die dus onder de DOP regeling vallen:

ACO Afvoerkanalen  EN 1433
ACO Olie-afscheiders EN 858
ACO Vetafscheiders  EN 1825 
ACO Terugslagkleppen  EN 13564 
ACO Windows  EN 14351 
ACO Buizen en fittingen  EN 1124 
ACO Pompstations EN 12050
ACO Beton opzetstukken EN 1917

ACO heeft ervoor gekozen om vanaf 1/7/2013 de DOP documenten ter beschikking te stellen via de Europese webportal: http://dop.aco.com

In dit webportaal werd een zoekmodule ingebouwd die toelaat het DOP document eenvoudig op te sporen en te downloaden.

Voor elk product , welke onder de verordening valt, zal het etiket (CE-markering) aangepast worden met vermelding van het webportaal, het unieke nummer van de DOP en het nummer van het labo welke de typetesten uitgevoerd heeft.


[ Home | Producten | Service | Contact | Ons bedrijf | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO Passavant NV