Producten > Industrie-, utiliteitsbouw en openbare gebouwen > Vloerafvoerputten uit gietijzer > Brandveilige afvoerputten
  BRANDVEILIGE AFVOERPUTTEN
Waar brandveiligheid primeert 

Gietijzer heeft zich in de loop der jaren steeds geprofileerd als oubollig en saai, doch het robuuste karakter, de diverse aansluitmogelijkheden en de combinatie met roestvrij staal voor de roosterafwerking, maken dat ze een vaste waarde blijven in de afwateringstechniek. Zeker voor afvoerputten!

Het is vooreerst een perfect materiaal voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater. Zelfs bij chemische invloeden (blootstelling aan alkaliën, geconcentreerde zwavelzuren, nitraten en andere stoffen) toont gietijzer een uitstekende corrosiebestendigheid.
Komt niet enkel huishoudelijk afvalwater voor, dan dient wel een extra oppervlaktebehandeling, aangepast aan de af te voeren agressieve media, te worden aangebracht. Daarbij moeten de samenstelling, de temperatuur en de verblijftijd van die stoffen in de afvoerput in acht genomen worden.

De bij gietijzeren afvoerputten gebruikelijke bescherming door asfaltering is slechts voor de duur van transport en opslag bedoeld. Worden voor de afvoerhuizen en roosters grote eisen inzake esthetisch uitzicht en de structuur van de oppervlakken gesteld, dan is het aanbevolen de betreffende stukken van een kunstharslaag (epoxering) te voorzien. Dit brengt ons bij de hoogkwalitatieve Wal-Selecta afvoerputten.

De afvoerhuizen kunnen uitgevoerd worden met steunrand, met kleefrand en met verschroefde flensring voor het klemmen van een waterdichtingsbaan.
De versies met kleefrand en met verschroefde flensring werden tevens voorzien
van sijpelopeningen, die laten toe het in de vloerplaat doordringende sijpelwater af te voeren naar het afvoerlichaam.

De Wal-Selecta afvoerputten zijn leverbaar in 3 aansluitdiameters: DN 50, DN 70 of DN 100. Er is ook keuze uit 3 roostermaten: 100 x 100 mm, 150 x 150 mm of 200 x 200 mm.


En gietijzeren afvoerputten bieden nog een groot voordeel! Gietijzer en beton hebben nagenoeg dezelfde uitzettingscoëfficiënt, waardoor het afvoerhuis zelfs bij sterke temperatuurstijgingen vast met de vloer verbonden blijft. Hierdoor zijn ze constructief gezien de beste partner om als brandveilige afvoerputten in te bouwen.

Het uitgangspunt is te komen tot brandveilige leidinginstallaties waarbij moet voorkomen worden dat:
 Vuur en rook binnen de gewenste brandoverslag van 120 minuten naar andere brandcompartimenten kan overslaan.
 Giftige gassen vrijkomen voordat mens en dier in veiligheid zijn gebracht.

Doorgangen door vloerplaten en aldus afvoerputten met onderuitlaat zijn hiervoor kritieke aandachtspunten.

ACO Passavant ontwikkelde in haar Wal-Selecta assortiment een serie afvoerputten van onbrandbaar gietijzer voorzien van een speciale brandbeveiligingsset, conform de Duitse norm DIN 4102, en getest voor brandbeveiligingsklasse R30 tot R120.

De uitneembare brandbeveiligingsunits zijn tweeledig opgebouwd. Het demonteerbaar waterslot uit kunststof met ingebouwd hitteschild zal bij brand van bovenaf wegsmelten en aldus verhinderen dat toxische gassen de onderliggende ruimten zullen innemen. De in de uitlaat geplaatste open cartouche zal dan weer opzwellen bij brand in de lager gelegen verdieping en de afvoer volledig afsluiten, zodanig dat de temperatuursverhoging ter hoogte van het rooster na 120 minuten verhitting beperkt blijft tot 180 °C.

Door gebruik te maken van dergelijke brandbeveiligingssets hoeft men bij de bepaling van het buismateriaal van de afvoerleidingen zelfs niet te kijken naar de brandbestendigheid van het materiaal.

  Voordelen
Robuust en onbrandbaar materiaal.
Corrosiebestendig.
Diverse modellen verkrijgbaar met chemisch bestendige epoxycoating.
De opbouwelementen scheiden geen gassen af in geval van brand.
Leverbaar met brandbeveiligingscartouche voor brandweerstand tot 120 minuten.
Brandbeveiligingsset kan ook nadien nog aangebracht worden.

  Toepassingsgebieden
Kantoorruimten.
Toepasbaar in de chemische industrie dankzij epoxy coating.


[ Home | Producten | Service | Contact | Ons bedrijf | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO Passavant NV
 
Documentatie
Download hier:

Brochure Wal-Selecta brandbeveiliging

Voor de architect
Download hier:
Technische tekeningen