Ons bedrijf > Totaaloplossingen voor efficiënt waterbeheer
  Onze 'Project Business' filosofie voor efficiënt waterbeheer
Collect Clean Hold Release 
[WATER] is de bron van alle leven en van een wereld vol uitersten: droogte vs. overstromingen, waterplezier vs. waterellende, … De klimaatverandering zal de contrasten nog uitvergroten en ze in frequentie doen toenemen. Een efficiënt waterbeheer dringt zich meer en meer op.

ACO. The future of drainage

Wereldwijd leiden de totaaloplossingen van de Duitse ACO Groep water in goede banen. Van de eerste druppel die op de oppervlakte valt tot het grootste, berekende debiet, alles wordt gecontroleerd opgevangen en in de gewenste richting gestuurd. [COLLECT]
Is het regenwater verontreinigd of wordt er proceswater opgevangen? Vetten, oliën en slibdeeltjes worden eruit gehaald, omdat het milieu ons dierbaar is. [CLEAN]
Het water wordt gestockeerd in buffer- of infiltratiebekkens om overstromingen in lager gelegen gebieden tegen te gaan. [HOLD]
Uiteindelijk wordt het water gedimensioneerd afgevoerd in de ondergrond, naar de riolering, een rivier of een natuurlijk wachtbekken. [RELEASE]

Clean Collect Hold Release

Totaaloplossingen voor efficiënt waterbeheer

De systeemketen [COLLECT] [CLEAN] [HOLD] [RELEASE] symboliseert onze knowhow en groepeert die producten die een totaaloplossing bieden voor efficiënt waterbeheer. De ACO productconcepten worden geconcipieerd naar eenvoud in voorschrijving, plaatsing en gebruik. De modernste materialen, die het meest geschikt zijn voor de specifieke toepassing, worden aangewend, alles in conformiteit met de hoogste Europese en Duitse normen. Functionele waarden - efficiënt, duurzaam, veilig, berijdbaar en onderhoudsvriendelijk - staan voorop. Discretie en design vullen de functionele waarden aan. De totaaloplossingen zijn immers op maat in- of opgebouwd op plaatsen vrijwel onzichtbaar voor het publiek. Daardoor werd ACO zelfs een topspeler op het vlak van schachtafdekkingen, zelfs buiten het domein waterbeheer. Hygiëne is nog zo een belangrijke term, al van bij het begin in de systeemketen, zeker als het gaat over afwatering in gebouwen. Onze visie luidt: “Op maat water beheren in en rondom gebouwen, met de nodige kennis en service, voor en na verkoop”. ACO is internationaal marktleider en is, via dochterfiliaal ACO Passavant NV, de enige fabrikant die in België totaaloplossingen voor waterbeheer aanreikt. De kennis komt zodoende in rechte lijn tot bij de architect, ingenieur, aannemer en bouwheer.

Introfilm [COLLECT] [CLEAN] [HOLD] [RELEASE][ Home | Producten | Service | Contact | Ons bedrijf | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO Passavant NV
 
Industrie-, utiliteitsbouw en openbare gebouwen
Buitenomgeving, wegenbouw en publieke parkings