Producten > Industrie-, utiliteitsbouw en openbare gebouwen > Vetafscheiders > Algemeen > Inleiding
  INLEIDING
Afvalwater van vetten en oliën ontdoen 

Aan het herbruikbaar maken van water wordt terecht steeds meer belang gehecht. Om water zijn natuurlijke kwaliteiten terug te geven, moet men de manier en de graad van vervuiling duidelijk kennen en grondig overwegen welk systeem de meest efficiënte behandeling kan bieden.

Vanuit dit oogpunt biedt ACO Passavant u de beste garanties, steunend op een jarenlange ervaring in het ontwikkelen en produceren van afscheidingssystemen uit roestvrij staal, polyethyleen (PE-HD) en beton. Met haar uitgebreid gamma beantwoordt zij aan de huidige en toekomstige behoeften van de markt, systemen die steevast afgeleverd worden op maat van elk project. Want zoals gezegd, elke toepassing is uniek.

Volgens de norm DIN 1986 moeten er vetafscheidingsinstallaties geplaatst worden waar organische vetten en oliën voorkomen, bijvoorbeeld in grootkeukens, restaurants en vleesverwerkende bedrijven: ‘In bedrijven waar vethoudend afvalwater voorkomt, moeten vetafscheiders worden geïnstalleerd volgens DIN/NBN EN 1825 en DIN 4040-100’ (Fragment uit DIN 1986-100, punt 6.2).

Ze hebben als taak de in het afvalwater voorkomende plantaardige en dierlijke vetten en oliën, alsook de bezinkende stoffen, achter te houden. Zodoende worden problemen als verstoppingen van afvoerbuizen en bijkomende geurhinder voorkomen en worden tevens de gemeentelijke waterzuiveringsinstallaties ontlast.

Met een vetafscheidingsinstallatie worden enkel vrij afscheidbare vetten en oliën en slib (bezinksel) opgevangen. Zwevende en opgeloste bestanddelen worden niet tegengehouden, daardoor kunnen de lokaal geldende grenswaarden voor afvalwater soms overschreden worden. Hiervoor is er dan nog een nabehandeling nodig.

De afscheider moet eenmaal per maand, bij voorkeur om de twee weken, volledig worden geledigd en gereinigd. Vervolgens moet de afscheidingsinstallatie opnieuw worden gevuld met water (bv. drinkwater of proceswater) dat voldoet aan de plaatselijke lozingsnormen (Fragment uit DIN 4040-100, punt 12.2). Tevens dient de afscheidingsinstallatie jaarlijks door een deskundige te worden gecontroleerd en onderhouden volgens de instructies van de fabrikant (Fragment uit DIN 4040-100, punt 12.3).

In de verdere uiteenzettingen worden de diverse vetafscheidingssystemen voor bovengrondse toepassingen beschreven, qua materiaal opgebouwd uit polyethyleen (PE-HD) of roestvrij staal. Aanvullend brengen wij ook een aantal modellen uit polyethyleen en gewapend beton voor inbouw in de grond.
 
 Voornaamste materiaalkenmerken
 Polyethyleen  Roestvrij staal
 Makkelijk handelbaar (licht gewicht).
 Lage warmte-overdracht.
 Hoge resistentie tegen chemische agressie.
 Makkelijk te reinigen oppervlak (zoals een met waslaag voorzien oppervlak).
 Hoge temperatuurbestendigheid.
 Hygiënisch materiaal.
 Absoluut UV-bestendig.
 Mechanische stevigheid.
 Resistent aan organische solventen.

 

 


[ Home | Producten | Service | Contact | Ons bedrijf | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO Passavant NV