Producten > Industrie-, utiliteitsbouw en openbare gebouwen > Vetafscheiders > Algemeen > Hevelinstallatie plaatsen?
  HEVELINSTALLATIE PLAATSEN?
Afvalwater van vetten en oliën ontdoen
  Basisbeginselen

Vetafscheidingsinstallaties zijn enkel geschikt en toegelaten voor een drukloze werking.

Vetafscheidingsinstallaties waarvan de rustwaterspiegel onder het terugstuwpeil ligt (zie EN 752-1) moeten via een nageschakelde hevelinstallatie worden ontwaterd’ (Fragment uit EN 1825-2, punt 7.3).
Het terugstuwpeil is vastgelegd op 15 cm boven het straatpeil.


Ook wanneer er tussen de vetafscheider en de riolering voldoende verval is, maar de vetafscheider onder het terugstuwpeil geplaatst is, is er een hevelinstallatie te voorzien!

Een hevelinstallatie is dus noodzakelijk wanneer:
a) de vetafscheider zich onder het terugstuwpeil bevindt en wanneer er geen verval is naar de hoofdriolering.
b) de vetafscheider zich onder het terugstuwpeil bevindt, niettegenstaande er toch verval is naar de hoofdriolering.
Er is geen hevelinstallatie nodig wanneer de vetafscheider boven het terugstuwpeil geplaatst is.

Bij de keuze van de hevelinstallatie dient men erop te letten dat een dubbele pomp op de hevelinstallatie wordt ingebouwd, dit is verplicht in industriële en bedrijfstoepassingen, zodat bij uitval van een pomp een ononderbroken werking gewaarborgd is.

  Onderdelen
1 schuifafsluiter op de toevoerleiding (optioneel) 4 eigenlijke hevelinstallatie met dubbele pomp
2 schuifafsluiter op de persleiding 5 schakelkast met extra luchtblaassysteem
3 persleiding met buizenkronkel    

Wij raden aan minimaal 60 cm vrije ruimte rondom de installatie te voorzien voor inspectie, bediening, enz.

De persleiding dient zodanig uitgevoerd te worden dat de onderkant van de buizenkronkel boven het terugstuwpeil (15 cm boven straatpeil, zie EN 752-1) geplaatst is.

Hevelinstallaties dienen separaat ontlucht te worden en mogen niet op de ontluchting van de vetafscheidingsinstallatie geplaatst worden.

  Extern luchtblaassysteem
Een supplementair luchtbel-inblaassysteem bij hevelinstallaties is bijzonder zinvol wanneer deze achter een vetafscheider geplaatst wordt. Hierdoor blijft het afvalwater in het verzamelvat constant in beweging en zo vermijdt men vetafzetting in de stuwbuis. Een verstopte stuwbuis ontregelt de niveausturing en belet de goede werking van de hevelinstallatie.

 

  Excentrische verdringingspomp ACO TECFLOW
Het afvalwater moet met een vrij verval van minstens 1:50 (2%) naar de vetafscheider toelopen, omdat anders het afvalwater voor de vetafscheider moet worden geheven (omhooggepompt).
Pompen vóór de vetafscheider heeft het nadeel dat vet en afvalwater intensief worden vermengd, zodat de afscheiding bemoeilijkt wordt en het overschrijden van de grenswaarden onvermijdelijk is. Indien de bouwkundige omstandigheden geen andere mogelijkheden bieden, kan men deze nadelen wel nagenoeg helemaal elimineren. Dit doen we door gebruik te maken van een speciale hevelinstallatie met verdringingspomp.
Probleemstelling: Geringe toevoerhoogte, afvalwater moet in vetafscheider gepompt worden. De veroorzaakte wervelingen beletten het afscheidingsproces in de vetafscheider. Normale hevelinstallaties vervetten na enige tijd waarbij ze niet meer functioneren. Dus niet oppompen met een 'normale' hevelinstallatie!
De oplossing: onze ACO TECFLOW voorraadtank met verdringingspompen.
Deze worden niet beïnvloed door de aanwezige vetten in het afvalwater.
De afvalwaterstroom wordt in de vetafscheider 'gedrukt/geschoven'.

[ Home | Producten | Service | Contact | Ons bedrijf | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO Passavant NV