Ons bedrijf > In beeld > Afscheider te Diest

 AFSCHEIDER TE DIEST

'Unieke ACO Passavant-afscheider met bypass-constructie zuivert water op Carrefour-parking in Diest'
Olie-afscheider te Diest

Olie-afscheider te Diest

Onlangs werd de parking van Carrefour en Lunch Garden in Diest heraangelegd en vergroot. Voor de afwatering van de 2,5 hectare grote parking deden bouwheer en aannemer een beroep op ACO, dat met zijn Oleopator-afscheider het geknipte systeem in huis had om de aanwezige koolwaterstoffen en oliedeeltjes uit het afgevoerde water te filteren. Vooral het digitale en analoge detectiesysteem, dat aangeeft wanneer de capaciteit van de afscheider dreigt te worden overschreden, maakt deze op maat gemaakte technologie uniek.

Afvoer en zuivering
Ongezuiverd water dat rechtstreeks vanaf parkeerterreinen in de grond infiltreert of in nabijgelegen beekjes stroomt, kan in grote mate bijdrage tot de verontreiniging van het lokale milieu. Auto’s laten er immers dikwijls olie- of benzineresten na. Wanneer het fel regent en het water in grote hoeveelheden van de parking stroomt, dreigen deze dus terecht te komen in de nabijgelegen natuur, met alle gevolgen van dien. Het is dan ook daarom dat Europa een norm (EN 858) heeft geformuleerd die stelt dat vervuilende koolwaterstoffen eerst uit het vervuilde water moeten worden verwijderd vooraleer het definitief kan worden afgevoerd. Op de Carrefour-site in Diest komt het ‘parkingwater’ in een beek terecht en was er dus nood aan een olie-afscheider van het type klasse I met coalescentiefilter. Volgens de Europese 858-norm mag er aan de uitlaat van de afscheider dan nog een maximale restwaarde van slechts vijf milligram koolwaterstoffen per liter aangetroffen worden. Bovendien bevindt de site zich in moerasgebied en opteerden bouwheer en aannemer voor beton als basismateriaal om de eventuele opstuw van het systeem door grondwater tegen te gaan.

Olie-afscheider te Diest

Bypass-constructie
Bouwheer en aannemer besloten ACO Passavant te raadplegen, dat vervolgens een Oleopator-afscheider voorstelde met een speciale bypass-constructie voor parkings. Dit is een constructie die werkt volgens het principe van de ‘first flush’ en die de eigenlijke afscheider ontlast door de toevoer van het water te spreiden. Dit werkt als volgt: wanneer het regent, stroomt het overtollige water van de parking af via afvoergoten en -putten. De eerste watervloed brengt het meeste vuil met zich mee en loopt via een voorkamer (bypass-schacht) en een slibvangput rechtstreeks naar de afscheider. De uitloop naar de afscheider is zo gedimensioneerd (grootte, hellingsgraad, enz.) dat dit gebeurt aan een capaciteit van 40 liter per seconde, exact de hoeveelheid water die de afscheider zonder problemen kan verwerken. De voorkamer en de slibvangput zorgen ervoor dat het water niet kolkt als het in de afscheider terechtkomt. Dit zou het reinigingsproces immers danig verstoren. Onder invloed van het voortdurend toestromende water (dat op een 2,5 hectare grote parking tot een debiet van 375 liter per seconde kan gaan) stijgt het waterniveau in de voorkamer. De ‘overflow’, het later afgevoerde water dat niet rechtstreeks door de afscheider kan worden verwerkt, komt terecht in een kamer (verzamelschacht) achter de afscheider. Dit water is veel minder verontreinigd en stroomt rechtstreeks naar de beek samen met het door de afscheider behandelde water. Dit bypass-systeem wordt door ACO Passavant op maat gemaakt, zodat de reiniging van het water zo efficiënt mogelijk kan verlopen. “Ook op het vlak van plaatsing is het bovendien een zeer handig systeem”, aldus Bart Vlayen van aannemer Hens. “De richtlijnen zijn duidelijk en de putten zeer goed afgewerkt. Indien nodig kregen we bijstand van ACO Passavant zelf. De vlotte plaatsing van de constructie kwam de voortgang van de werken alleen maar ten goede”.

Efficiënte zuivering
De eigenlijke zuivering in de afscheider gebeurt via het gravitatieprincipe. De koolwaterstoffen en de zware vuildeeltjes bevinden zich respectievelijk bovenaan en onderaan het vervuilde water. Het eigenlijke water drijft dus tussen deze twee vervuilde lagen in en wordt met behulp van een filter en een vlotter naar de uitvoer geleid. De koolwaterstoffen en de zware vuildeeltjes blijven achter in de afscheider, die dan ook regelmatig geledigd moet worden. Om te weten wanneer deze lediging dient te gebeuren, heeft ACO Passavant er een uniek alarmsysteem aan gekoppeld. Detectiesondes geven aan wanneer de afscheider z’n maximumcapaciteit bereikt heeft. Capacitieve oliesondes meten de hoeveelheid olie in de afscheider en geven een signaal wanneer drie vierde van de maximumcapaciteit – die 1600 liter bedraagt – overschreden is. De sondes meten de dikte van de olielaag via het geleidingsprincipe: water geleidt elektrische deeltjes, maar olie niet. Als de elektrische deeltjes niet meer doorheen de laag geraken, treedt het alarm in werking. Dit gebeurt al bij een capaciteit van 1200 liter, zodat men nog voldoende tijd heeft om de ledigingsfirma te contacteren vooraleer de afscheider definitief verzadigd raakt. Niveausondes meten het algemene vloeistofniveau. Dit kan te hoog liggen wanneer de filter vervuild is en er dus geen regenwater meer doorheen de afscheider kan stromen. Ook wanneer er een terugstroom van water vanuit de beek is, kan het algemene vloeistofniveau te hoog liggen. Om de slibvangput en de afscheider te beschermen tegen de schadelijke koolwaterstoffen, heeft ACO Passavant ze uitgerust met een drielagige coating. Ze voorkomt dat de koolwaterstoffen in het beton dringen, wat bij uitvoeringen in gewoon beton en dichtbeton zonder coating wel steeds het geval is. De productietechnologie van ACO Passavant maakt de afscheider bovendien perfect recycleerbaar.

Olie-afscheider te Diest
Olie-afscheider te Diest
Olie-afscheider te Diest

Digitaal en analoog alarmsysteem
Het alarmsysteem zelf functioneert op een bijzondere manier. Het alarm werkt in de eerste plaats digitaal. Wanneer de kritische capaciteiten overschreden worden, krijgen de drie verantwoordelijke personen automatisch een sms-bericht. Het systeem verzendt bovendien elke week een bericht om hen te informeren over de status van het afscheidingssysteem. Meestal is deze dus ok. Het automatische alarm maakt dat er nooit olieresten in de riolering zullen terechtkomen. Een bijkomend voordeel is dat het aangedreven wordt met behulp van een aantal zonnecellen. Bijkomende elektriciteitskabels waren dus niet meer nodig, vertelt Vlayen. Maar wat het systeem in Diest uniek maakt, is dat het ook een analoog alarm in werking stelt. In het geval van overschrijding activeert het immers ook een zwaailicht op de site zelf. 

Auteur: Tim Janssens
www.architectura.be

[ Home | Producten | Service | Contact | Ons bedrijf | Sitemap | ACO Groep ]

© ACO Passavant NV
 
Gebruikte producten
 KWS-afscheider Oleopator®

 Alarmsysteem Securat 2001 Plus Solar